Søk i matvaretabellen:

Knekkebrød, Mesterbakeren Original

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Knekkebrød, smørbrødkjeks o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
3,0g 225a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
2000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
480kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
29g 225a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
3,4g 225a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C16:0
(fatty acids)
2,1g 225a
C18:0
(fatty acids)
1,1g 225a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,6g 225a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,034g 225a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
9,5g 225a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
13g 225a
C18:2n-6
(fatty acids)
11g 225a
C18:3n-3
(fatty acids)
2,1g 225a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 60a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 60a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
2,1g 225a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
11g 225a
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 60a
Karbohydrat
(carbohydrate)
30g 80
Stivelse
(starch, total)
28g 225a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,3g 225a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
14g 225a
Protein
(protein, total)
17g 225a
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 50
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
5,4alfa-TE 225a
Tiamin
(thiamin)
0,45mg 225a
Riboflavin
(riboflavin)
0,12mg 225a
Niacin
(niacin, preformed)
2,6mg 225a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,31mg 225a
Folat
(folate, total)
58µg 225a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
72mg 225a
Jern
(iron, total)
4,6mg 225a
Natrium
(sodium)
590mg 225a
Kalium
(potassium)
520mg 225a
Magnesium
(magnesium)
230mg 225a
Sink
(zinc)
4,4mg 225a
Selen
(selenium)
11µg 225a
Kopper
(copper)
1,0mg 225a
Fosfor
(phosphorus)
570mg 225a
Jod
(iodine)
2,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0178
Bread (US CFR)
A0718
28 eggs (EFG)
B1313
Rye
C0155
Seed
E0140
Whole, shape achieved by forming, thickness 0.3-1.5 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0005
Baked or roasted
H0138
Water removed
H0152
Grain added
H0177
Nut or seed added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0197
Bag, sack or pouch
N0036
Plastic
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
225a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kornvarer. Publisert rapport (2018): «Næringstoff og tungmetaller, akrylamid og mykotoksin i brød, knekkebrød og frokostblandinger». http://www.matportalen.no/matvaregrupper/tema/kornvarer/article50556.ece/BINARY/Rapport%202017:%20Analyse%20av%20metaller%20akrylamid%20og%20mykotoksin%20i%20br%C3%B8d%20knekkebr%C3%B8d%20og%20frokostblandinger
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: