Søk i matvaretabellen:

Potetmel, potetstivelse

Alle matvarer » Korn- og bakevarer, frø og nøtter » Mel

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
15g 400g
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 50
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 400g
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C16:0
(fatty acids)
0,0g 400g
C18:0
(fatty acids)
0,0g 400g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400g
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 400g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 400g
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 400g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 400g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 50
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 50
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 50
Karbohydrat
(carbohydrate)
84g 80
Stivelse
(starch, total)
84g 400g
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 400g
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 400g
Protein
(protein, total)
0,0g 400g
Salt
(salt)
0,0083g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400g
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 400g
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 400g
Riboflavin
(riboflavin)
0,0mg 400g
Niacin
(niacin, preformed)
0,15mg 400g
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 400g
Folat
(folate, total)
0,0µg 400g
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
11mg 400g
Jern
(iron, total)
0,10mg 400g
Natrium
(sodium)
3,3mg 400g
Kalium
(potassium)
68mg 400g
Magnesium
(magnesium)
3,4mg 400g
Sink
(zinc)
0,0mg 400g
Selen
(selenium)
0,0µg 400g
Kopper
(copper)
0,0mg 400g
Fosfor
(phosphorus)
64mg 400g
Jod
(iodine)
0,25µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0149
Milled grain or starch product (US CFR)
A0813
Flour or starch (EUROFIR)
B1218
Potato
C0203
Starch
E0106
Finely ground
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400g
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2017.12.15. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: