Søk i matvaretabellen:

Fiskegrateng, Enghav Fiskegrateng med makaroni

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Retter med fisk, skalldyr o.l.

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 223a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
490kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,8g 223a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,57g 223a
C12:0
(fatty acids)
0,0070g 223a
C14:0
(fatty acids)
0,019g 223a
C16:0
(fatty acids)
0,31g 223a
C18:0
(fatty acids)
0,13g 223a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 223a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,021g 223a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,5g 223a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,4g 223a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,91g 223a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,38g 223a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0010g 223a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0070g 223a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,020g 223a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0030g 223a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,061g 223a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,47g 223a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,92g 223a
Kolesterol
(cholesterol)
25mg 223a
Karbohydrat
(carbohydrate)
11g 80
Stivelse
(starch, total)
7,1g 223a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,0g 223a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,70g 223a
Protein
(protein, total)
7,2g 223a
Salt
(salt)
0,83g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
46RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
45µg 223a
Beta-karoten
(beta-carotene)
8,9µg 223a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,62alfa-TE 223a
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 223a
Riboflavin
(riboflavin)
0,14mg 223a
Niacin
(niacin, preformed)
0,62mg 223a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,085mg 223a
Folat
(folate, total)
5,6µg 223a
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 223a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
43mg 223a
Jern
(iron, total)
0,20mg 223a
Natrium
(sodium)
330mg 223a
Kalium
(potassium)
230mg 223a
Magnesium
(magnesium)
21mg 223a
Sink
(zinc)
0,30mg 223a
Selen
(selenium)
8,1µg 223a
Kopper
(copper)
0,037mg 223a
Fosfor
(phosphorus)
110mg 223a
Jod
(iodine)
21µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0804
Seafood dish (EUROFIR)
B1440
Saithe
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0134
Semisolid with solid pieces
F0023
Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment
G0014
Boiled
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0221
Fat or oil added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0159
Paperboard or paper container
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
223a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: