Søk i matvaretabellen:

Fiskekarbonader, kjøpt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 223b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
450kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,7g 223b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,45g 223b
C12:0
(fatty acids)
0,0027g 223b
C14:0
(fatty acids)
0,030g 223b
C16:0
(fatty acids)
0,28g 223b
C18:0
(fatty acids)
0,085g 223b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,8g 223b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,034g 223b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,6g 223b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,3g 223b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,74g 223b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,34g 223b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0040g 223b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0067g 223b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,044g 223b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0073g 223b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,13g 223b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,54g 223b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,76g 223b
Kolesterol
(cholesterol)
34mg 223b
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,5g 80
Stivelse
(starch, total)
5,3g 223b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,2g 223b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,83g 223b
Protein
(protein, total)
12g 223b
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
19RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
18µg 223b
Beta-karoten
(beta-carotene)
19µg 223b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,83alfa-TE 223b
Tiamin
(thiamin)
0,067mg 223b
Riboflavin
(riboflavin)
0,073mg 223b
Niacin
(niacin, preformed)
1,3mg 223b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 223b
Folat
(folate, total)
6,7µg 223b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,74µg 223b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
42mg 223b
Jern
(iron, total)
0,20mg 223b
Natrium
(sodium)
580mg 223b
Kalium
(potassium)
370mg 223b
Magnesium
(magnesium)
22mg 223b
Sink
(zinc)
0,27mg 223b
Selen
(selenium)
14µg 223b
Kopper
(copper)
0,017mg 223b
Fosfor
(phosphorus)
160mg 223b
Jod
(iodine)
39µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1222
Fish
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0008
Griddled
H0146
Starch added
H0221
Fat or oil added
H0349
Onion added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: