Søk i matvaretabellen:

Fiskekaker, Godehav

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 223a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
460kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,6g 223a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,60g 223a
C12:0
(fatty acids)
0,0060g 223a
C14:0
(fatty acids)
0,047g 223a
C16:0
(fatty acids)
0,37g 223a
C18:0
(fatty acids)
0,11g 223a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,3g 223a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,031g 223a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,0g 223a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,6g 223a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,93g 223a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,44g 223a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0040g 223a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0070g 223a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,038g 223a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0080g 223a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,13g 223a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,63g 223a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,95g 223a
Kolesterol
(cholesterol)
35mg 223a
Karbohydrat
(carbohydrate)
6,8g 80
Stivelse
(starch, total)
5,3g 223a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,5g 223a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,60g 223a
Protein
(protein, total)
12g 223a
Salt
(salt)
1,6g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
5,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
5,0µg 223a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,89alfa-TE 223a
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 223a
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 223a
Niacin
(niacin, preformed)
1,7mg 223a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,091mg 223a
Folat
(folate, total)
6,1µg 223a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,51µg 223a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
53mg 223a
Jern
(iron, total)
0,20mg 223a
Natrium
(sodium)
640mg 223a
Kalium
(potassium)
250mg 223a
Magnesium
(magnesium)
23mg 223a
Sink
(zinc)
0,30mg 223a
Selen
(selenium)
13µg 223a
Kopper
(copper)
0,015mg 223a
Fosfor
(phosphorus)
170mg 223a
Jod
(iodine)
8,8µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1222
Fish
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0263
Vegetable fat or oil added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0213
Box
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
223a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: