Søk i matvaretabellen:

Fiskekaker, Lofoten

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
76g 223a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
460kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,4g 223a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,5g 223a
C12:0
(fatty acids)
0,066g 223a
C14:0
(fatty acids)
0,23g 223a
C16:0
(fatty acids)
0,76g 223a
C18:0
(fatty acids)
0,29g 223a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 223a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,043g 223a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 223a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,81g 223a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,42g 223a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,19g 223a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0010g 223a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0020g 223a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,011g 223a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,044g 223a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0060g 223a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,10g 223a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,37g 223a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,44g 223a
Kolesterol
(cholesterol)
44mg 223a
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,5g 80
Stivelse
(starch, total)
4,5g 223a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,97g 223a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,50g 223a
Protein
(protein, total)
12g 223a
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
21RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
20µg 223a
Beta-karoten
(beta-carotene)
13µg 223a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,77alfa-TE 223a
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 223a
Riboflavin
(riboflavin)
0,050mg 223a
Niacin
(niacin, preformed)
2,0mg 223a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,17mg 223a
Folat
(folate, total)
5,6µg 223a
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,4µg 223a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
35mg 223a
Jern
(iron, total)
0,10mg 223a
Natrium
(sodium)
430mg 223a
Kalium
(potassium)
240mg 223a
Magnesium
(magnesium)
17mg 223a
Sink
(zinc)
0,30mg 223a
Selen
(selenium)
16µg 223a
Kopper
(copper)
0,017mg 223a
Fosfor
(phosphorus)
140mg 223a
Jod
(iodine)
93µg 223b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1441
Haddock
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
H0263
Vegetable fat or oil added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
M0213
Box
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
223a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016

Søk i matvaretabellen: