Søk i matvaretabellen:

Fiskepinner, Findus

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 223a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
760kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
180kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
7,9g 223a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,61g 223a
C12:0
(fatty acids)
0,0030g 223a
C14:0
(fatty acids)
0,0080g 223a
C16:0
(fatty acids)
0,40g 223a
C18:0
(fatty acids)
0,13g 223a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,6g 223a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,023g 223a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,4g 223a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 223a
C18:2n-6
(fatty acids)
1,4g 223a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,50g 223a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0010g 223a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0040g 223a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,054g 223a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0050g 223a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,087g 223a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,66g 223a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,4g 223a
Kolesterol
(cholesterol)
33mg 223a
Karbohydrat
(carbohydrate)
16g 80
Stivelse
(starch, total)
14g 223a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,5g 223a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,4g 223a
Protein
(protein, total)
11g 223a
Salt
(salt)
0,60g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,5µg 223a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,8alfa-TE 223a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 223a
Riboflavin
(riboflavin)
0,048mg 223a
Niacin
(niacin, preformed)
0,90mg 223a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,061mg 223a
Folat
(folate, total)
7,5µg 223a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,78µg 223a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
20mg 223a
Jern
(iron, total)
0,40mg 223a
Natrium
(sodium)
240mg 223a
Kalium
(potassium)
210mg 223a
Magnesium
(magnesium)
31mg 223a
Sink
(zinc)
0,30mg 223a
Selen
(selenium)
11µg 223a
Kopper
(copper)
0,043mg 223a
Fosfor
(phosphorus)
120mg 223a
Jod
(iodine)
94µg 223b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1843
Alaska pollock
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0151
Spice or herb added
H0263
Vegetable fat or oil added
H0319
Wheat added
H0753
Yeast added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0213
Box
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
223a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016

Søk i matvaretabellen: