Søk i matvaretabellen:

Tunfisk, i vann, avrent, hermetisk

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
74g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
450kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,0g 400c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,20g 400c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 609
C14:0
(fatty acids)
0,0092g 609
C16:0
(fatty acids)
0,13g 609
C18:0
(fatty acids)
0,055g 609
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 400c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,10g 400c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,018g 609
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,074g 609
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,30g 400c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0092g 609
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-6
(fatty acids)
0,018g 609
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,028g 609
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0092g 609
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,18g 609
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,22g 73k
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,046g 74k
Kolesterol
(cholesterol)
56mg 400c
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
24g 400c
Salt
(salt)
0,96g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
8,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
8,0µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
4,2µg 400c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,36alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,010mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,080mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
12mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,49mg 400c
Folat
(folate, total)
5,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,5µg 400c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
15mg 400c
Jern
(iron, total)
1,3mg 400c
Natrium
(sodium)
380mg 400c
Kalium
(potassium)
220mg 400c
Magnesium
(magnesium)
28mg 400c
Sink
(zinc)
0,93mg 400c
Selen
(selenium)
77µg 400c
Kopper
(copper)
0,060mg 400g
Fosfor
(phosphorus)
210mg 400c
Jod
(iodine)
9,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1269
Tuna
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0152
Divided into pieces
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0123
Sterilized by heat
K0017
Packed in water
M0151
Metal container
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0219
Drained

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73k
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
74k
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
400g
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2017.12.15. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
609
Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf

Søk i matvaretabellen: