Søk i matvaretabellen:

Fiskekaker, kjøpt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fiskeprodukter og fiskepålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
74g 223b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
460kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,2g 223b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,75g 223b
C12:0
(fatty acids)
0,019g 223b
C14:0
(fatty acids)
0,076g 223b
C16:0
(fatty acids)
0,42g 223b
C18:0
(fatty acids)
0,15g 223b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,9g 223b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,029g 223b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,7g 223b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 223b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,73g 223b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,32g 223b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0030g 223b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0080g 223b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,041g 223b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0065g 223b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,12g 223b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,50g 223b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,75g 223b
Kolesterol
(cholesterol)
35mg 223b
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,9g 80
Stivelse
(starch, total)
4,9g 223b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,1g 223b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,53g 223b
Protein
(protein, total)
12g 223b
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,1µg 223b
Beta-karoten
(beta-carotene)
3,3µg 223b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 223b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,83alfa-TE 223b
Tiamin
(thiamin)
0,070mg 223b
Riboflavin
(riboflavin)
0,063mg 223b
Niacin
(niacin, preformed)
1,5mg 223b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,11mg 223b
Folat
(folate, total)
5,2µg 223b
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,0µg 223b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg
Kalsium
(calcium)
34mg 223b
Jern
(iron, total)
0,18mg 223b
Natrium
(sodium)
610mg 223b
Kalium
(potassium)
340mg 223b
Magnesium
(magnesium)
20mg 223b
Sink
(zinc)
0,28mg 223b
Selen
(selenium)
14µg 223b
Kopper
(copper)
0,017mg 223b
Fosfor
(phosphorus)
150mg 223b
Jod
(iodine)
48µg 223b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1441
Haddock
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0026
Cooked in small amount of fat or oil
H0151
Spice or herb added
H0184
Milk added
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016

Søk i matvaretabellen: