Søk i matvaretabellen:

Sei, panert, fryst, kjøpt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 223b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
760kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
180kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
7,6g 223b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,67g 223b
C12:0
(fatty acids)
0,0010g 223b
C14:0
(fatty acids)
0,0085g 223b
C16:0
(fatty acids)
0,42g 223b
C18:0
(fatty acids)
0,15g 223b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,9g 223b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,026g 223b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,7g 223b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 223b
C18:2n-6
(fatty acids)
1,3g 223b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,39g 223b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0025g 223b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0095g 223b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,067g 223b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0055g 223b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,20g 223b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,69g 223b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,3g 223b
Kolesterol
(cholesterol)
40mg 223b
Karbohydrat
(carbohydrate)
13g 80
Stivelse
(starch, total)
12g 223b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,7g 223b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,1g 223b
Protein
(protein, total)
15g 223b
Salt
(salt)
0,56g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
1,4µg 223b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 223b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 223b
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 223b
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 223b
Niacin
(niacin, preformed)
1,8mg 223b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 223b
Folat
(folate, total)
12µg 223b
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,1µg 223b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
16mg 223b
Jern
(iron, total)
0,45mg 223b
Natrium
(sodium)
230mg 223b
Kalium
(potassium)
310mg 223b
Magnesium
(magnesium)
27mg 223b
Sink
(zinc)
0,50mg 223b
Selen
(selenium)
19µg 223b
Kopper
(copper)
0,063mg 223b
Fosfor
(phosphorus)
190mg 223b
Jod
(iodine)
79µg 223b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1440
Saithe
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0151
Spice or herb added
H0188
Breaded or batter-coated
H0221
Fat or oil added
H0319
Wheat added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0213
Box
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016

Søk i matvaretabellen: