Søk i matvaretabellen:

Torsk, panert, Findus Steketorsk

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
67g 223a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
570kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,51g 223a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,11g 223a
C12:0
(fatty acids)
0,0g 60a
C14:0
(fatty acids)
0,0030g 223a
C16:0
(fatty acids)
0,089g 223a
C18:0
(fatty acids)
0,013g 223a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 223a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,075g 223a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0062g 223a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,054g 223a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,33g 223a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,14g 223a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,010g 223a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 60a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0010g 223a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0060g 223a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,050g 223a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0030g 223a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,11g 223a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,18g 223a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,15g 223a
Kolesterol
(cholesterol)
42mg 223a
Karbohydrat
(carbohydrate)
18g 80
Stivelse
(starch, total)
16g 223a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,6g 223a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 123
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,3g 223a
Protein
(protein, total)
14g 223a
Salt
(salt)
0,38g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,80RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,80µg 223a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,49alfa-TE 223a
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 223a
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 223a
Niacin
(niacin, preformed)
1,2mg 223a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,12mg 223a
Folat
(folate, total)
7,5µg 223a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,87µg 223a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
16mg 223a
Jern
(iron, total)
0,40mg 223a
Natrium
(sodium)
150mg 223a
Kalium
(potassium)
280mg 223a
Magnesium
(magnesium)
22mg 223a
Sink
(zinc)
0,40mg 223a
Selen
(selenium)
14µg 223a
Kopper
(copper)
0,049mg 223a
Fosfor
(phosphorus)
160mg 223a
Jod
(iodine)
47µg 223b

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1423
Cod
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0029
Deep-fried
H0151
Spice or herb added
H0188
Breaded or batter-coated
H0221
Fat or oil added
H0319
Wheat added
J0136
Preserved by freezing
K0003
No packing medium used
M0213
Box
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
123
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2017.
223a
Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016
223b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 223a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2015-2016. Fiskeprodukter. Publisert rapport (2016): "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av fiskeprodukter". http://www.matportalen.no/verktoy/tilsynsresultater/article45159.ece/BINARY/Mattilsynet%20rapport:%20N%C3%A6ringsstoff%20og%20tungmetallanalyser%20av%20fiskeprodukter%202016

Søk i matvaretabellen: