Søk i matvaretabellen:

Horngjel, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Mager fisk » Mager fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
58% 420e
Vann
(water (moisture))
76g 420e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
450kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,2g 420e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,65g 420e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 420e
C14:0
(fatty acids)
0,071g 420e
C16:0
(fatty acids)
0,49g 420e
C18:0
(fatty acids)
0,089g 420e
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,90g 420e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,18g 420e
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,64g 420e
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,1g 420e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,082g 420e
C18:3n-3
(fatty acids)
0,039g 420e
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 420e
C20:4n-3
(fatty acids)
0,014g 420e
C20:4n-6
(fatty acids)
0,025g 420e
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,12g 420e
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,086g 420e
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,66g 420e
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,95g 420e
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,12g 420e
Kolesterol
(cholesterol)
85mg 420e
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 420e
Salt
(salt)
0,16g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,1RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
3,1µg 420e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
5,2µg 420e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,76alfa-TE 420e
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 420e
Riboflavin
(riboflavin)
0,11mg 420e
Niacin
(niacin, preformed)
7,1mg 420e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,41mg 420e
Folat
(folate, total)
1,0µg 420e
Vitamin B12
(vitamin B12)
7,7µg 420e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,43mg 420e
Kalsium
(calcium)
79mg 420e
Jern
(iron, total)
0,61mg 420e
Natrium
(sodium)
62mg 420e
Kalium
(potassium)
300mg 420e
Magnesium
(magnesium)
23mg 420e
Sink
(zinc)
2,7mg 420e
Selen
(selenium)
30µg 420e
Kopper
(copper)
0,064mg 420e
Fosfor
(phosphorus)
210mg 420e
Jod
(iodine)
19µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0802
Fish or related organism (EUROFIR)
B3351
Garfish
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
420e
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 3. (2017). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: