Søk i matvaretabellen:

Ål, røkt

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
90% 420c
Vann
(water (moisture))
48g 400e
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
350kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
31g 400e
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
7,3g 400e
C12:0
(fatty acids)
0,0g 216
C14:0
(fatty acids)
1,7g 216
C16:0
(fatty acids)
3,1g 216
C18:0
(fatty acids)
0,54g 216
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
13g 400e
C16:1 sum
(fatty acids)
0,82g 216
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,1g 216
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
6,8g 400e
C18:2n-6
(fatty acids)
0,38g 216
C18:3n-3
(fatty acids)
0,36g 216
C20:3n-3
(fatty acids)
0,033g 216
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 216
C20:4n-3
(fatty acids)
0,29g 216
C20:4n-6
(fatty acids)
0,10g 216
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
1,9g 216
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,36g 216
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
3,0g 216
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
7,0g 73b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,54g 74b
Kolesterol
(cholesterol)
130mg 400e
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
19g 400e
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3300RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
3300µg 400e
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
48µg 400e
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
9,0alfa-TE 400e
Tiamin
(thiamin)
0,18mg 400e
Riboflavin
(riboflavin)
0,31mg 400e
Niacin
(niacin, preformed)
3,2mg 400e
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,18mg 400e
Folat
(folate, total)
29µg 400e
Vitamin B12
(vitamin B12)
4,3µg 400e
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
26mg 400e
Jern
(iron, total)
0,53mg 400e
Natrium
(sodium)
580mg 400e
Kalium
(potassium)
210mg 400e
Magnesium
(magnesium)
10mg 400e
Sink
(zinc)
3,5mg 400e
Selen
(selenium)
60µg 400e
Kopper
(copper)
0,090mg 400e
Fosfor
(phosphorus)
180mg 400e
Jod
(iodine)
40µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0803
Seafood product (EUROFIR)
B1278
Eel
C0125
Skeletal meat part, without bone or shell
E0151
Solid
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0118
Smoked by smoke infiltration
J0106
Preserved by smoking
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73b
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
74b
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 216: Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
216
Mattilsynet og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2006-2009. Div. fiskeslag. Publisert rapport (2012); "Nutritional composition of selected wild and farmed raw fish". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9924.ece/BINARY/Nutritional+composition+of+selected+wild+and+farmed+raw+fish+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk

Søk i matvaretabellen: