Søk i matvaretabellen:

Brisling, rå

Alle matvarer » Fisk og skalldyr » Fisk og fiskeprodukter » Fet fisk » Fet fisk, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
0,0% 10
Vann
(water (moisture))
51g 312
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
860kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
210kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 312
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
4,4g 312
C12:0
(fatty acids)
0,0g 609
C14:0
(fatty acids)
0,76g 609
C16:0
(fatty acids)
3,3g 609
C18:0
(fatty acids)
0,39g 609
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,8g 312
C16:1 sum
(fatty acids)
0,89g 609
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,7g 609
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
4,1g 312
C18:2n-6
(fatty acids)
0,50g 609
C18:3n-3
(fatty acids)
0,39g 609
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 609
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 609
C20:4n-3
(fatty acids)
0,058g 609
C20:4n-6
(fatty acids)
0,097g 609
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,93g 609
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,078g 609
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
1,6g 609
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
3,4g 73k
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,78g 74k
Kolesterol
(cholesterol)
57mg 312
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 60a
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
12g 312
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
150RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
150µg 420c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
19µg 312
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 312
Tiamin
(thiamin)
0,080mg 312
Riboflavin
(riboflavin)
0,15mg 312
Niacin
(niacin, preformed)
4,7mg 312
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,20mg 312
Folat
(folate, total)
9,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
7,0µg 312
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
47mg 312
Jern
(iron, total)
0,80mg 312
Natrium
(sodium)
68mg 400f
Kalium
(potassium)
210mg 312
Magnesium
(magnesium)
16mg 312
Sink
(zinc)
0,90mg 312
Selen
(selenium)
10µg 312
Kopper
(copper)
0,048mg 420c
Fosfor
(phosphorus)
120mg 312
Jod
(iodine)
6,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0267
Seafood or seafood product (US CFR)
A0801
Seafood or related product (EUROFIR)
B1235
Sprat
C0105
Whole animal, with skin, feathers or scales, eviscerated
E0150
Whole, natural shape
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared
Z0219
Drained

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73k
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
74k
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 609: Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
312
Eksportutvalget for fisk, Fiskeridirektoratet, Norges ferskfiskomsetnings landsforening, Opplysningsutvalget for fisk og Statens Ernæringsråd. Fakta om fisk. Tromsø, 1993.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
420c
Fødevareinstituttet. Fødevaredatabanken, Frida versjon 1. (2015). Nettversjon, http://frida.fooddata.dk
609
Öhrvik, V., von Malmborg, A., Mattisson, I., Wretling, S., Åstrand, C. Fish, shellfish and fish products - analysis of nutrients. [Rapport 1-2012]. Livsmedelsverket, Uppsala, 2016. Nettversjon, http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/rapporter/2012/fish-shellfish-and-fish-products---analysis-of-nutrients-rapport-1-2012.pdf

Søk i matvaretabellen: