Søk i matvaretabellen:

Salami

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
33g 227b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1800kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
430kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
40g 227b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
14g 227b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 227b
C14:0
(fatty acids)
0,55g 227b
C16:0
(fatty acids)
8,8g 227b
C18:0
(fatty acids)
4,8g 227b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 227b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
18g 227b
C16:1 sum
(fatty acids)
1,0g 227b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
16g 227b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
5,2g 227b
C18:2n-6
(fatty acids)
4,2g 227b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,44g 227b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 227b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 227b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 227b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,17g 227b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 227b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,052g 227b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 227b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,50g 227b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
4,6g 227b
Kolesterol
(cholesterol)
66mg 227b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,90g 80
Stivelse
(starch, total)
0,83g 227b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,080g 227b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
18g 227b
Salt
(salt)
5,7g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
11RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
11µg 227b
Beta-karoten
(beta-carotene)
5,7µg 227b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,2alfa-TE 227b
Tiamin
(thiamin)
0,34mg 227b
Riboflavin
(riboflavin)
0,26mg 227b
Niacin
(niacin, preformed)
4,1mg 227b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,24mg 227b
Folat
(folate, total)
4,9µg 227b
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,5µg 227b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
9,6mg 227b
Kalsium
(calcium)
9,8mg 227b
Jern
(iron, total)
1,2mg 227b
Natrium
(sodium)
2300mg 227b
Kalium
(potassium)
280mg 227b
Magnesium
(magnesium)
20mg 227b
Sink
(zinc)
2,8mg 227b
Selen
(selenium)
10µg 227b
Kopper
(copper)
0,084mg 227b
Fosfor
(phosphorus)
190mg 227b
Jod
(iodine)
1,4µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0279
Cured meat (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0269
Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0157
Lactose added
H0173
Salted
H0191
Meat added
H0262
Animal fat or oil added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
227b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 227a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2017-2018. Kjøttpålegg. Internt notat
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: