Søk i matvaretabellen:

Bogskinke, hermetisk

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, tilberedt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
71g 20
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
560kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
140kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
7,2g 20
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,8g 71
C12:0
(fatty acids)
0,010g 318
C14:0
(fatty acids)
0,11g 318
C16:0
(fatty acids)
1,6g 318
C18:0
(fatty acids)
0,83g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,060g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,3g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,19g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,3g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,0g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,84g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,077g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,020g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,011g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,13g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,1g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
52mg 71
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 20
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,5g 20
Protein
(protein, total)
17g 20
Salt
(salt)
2,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
4,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
4,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 60a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,34alfa-TE 20
Tiamin
(thiamin)
0,74mg 20
Riboflavin
(riboflavin)
0,19mg 20
Niacin
(niacin, preformed)
4,8mg 20
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,32mg 20
Folat
(folate, total)
3,0µg 20
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
6,0mg 20
Jern
(iron, total)
1,0mg 20
Natrium
(sodium)
980mg 20
Kalium
(potassium)
330mg 20
Magnesium
(magnesium)
17mg 20
Sink
(zinc)
2,8mg 400e
Selen
(selenium)
11µg 400e
Kopper
(copper)
0,080mg 450a
Fosfor
(phosphorus)
200mg 400e
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0797
Preserved meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0165
Gelatin added
H0368
Stabilizer added
J0100
Preserved by adding chemicals
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0151
Metal container
M0204
Can
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0043
Shoulder (meat cut)
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400e
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2015.03.09. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: