Søk i matvaretabellen:

Lammerull

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, storfe, svin, tilberedt » Kjøttprodukter og kjøttpålegg

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
50g 135
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1000kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
250kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
20g 135
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
10g 135
C12:0
(fatty acids)
0,056g 319
C14:0
(fatty acids)
0,71g 319
C16:0
(fatty acids)
3,7g 319
C18:0
(fatty acids)
3,3g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 135
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,6g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,32g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,9g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,6g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,45g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,25g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,10g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,055g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,071g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,034g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,53g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,55g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
66mg 135
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,20g 80
Stivelse
(starch, total)
0,10g 135
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 135
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 135
Protein
(protein, total)
17g 135
Salt
(salt)
2,8g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 135
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 135
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 135
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,31alfa-TE 135
Tiamin
(thiamin)
0,13mg 135
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 135
Niacin
(niacin, preformed)
4,0mg 135
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 135
Folat
(folate, total)
2,0µg 135
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 135
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 135
Kalsium
(calcium)
16mg 135
Jern
(iron, total)
2,6mg 135
Natrium
(sodium)
1100mg 135
Kalium
(potassium)
7,0mg 135
Magnesium
(magnesium)
19mg 135
Sink
(zinc)
2,7mg 135
Selen
(selenium)
0,0µg 135
Kopper
(copper)
0,070mg 135
Fosfor
(phosphorus)
2,0mg 135
Jod
(iodine)
2,9µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0221
Sausage or luncheon meat (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1669
Lamb
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0100
Divided into pieces, thickness <0.3 cm.
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0165
Gelatin added
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0172
Plastic container
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
Z0047
Cut of meat, composite

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: