Søk i matvaretabellen:

Lever, rein, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
94% 20
Vann
(water (moisture))
72g 308
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
540kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,1g 308
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,3g 71
C12:0
(fatty acids)
0,0g 209
C14:0
(fatty acids)
0,015g 209
C16:0
(fatty acids)
0,42g 209
C18:0
(fatty acids)
0,76g 209
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,70g 20
C16:1 sum
(fatty acids)
0,035g 209
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,54g 209
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,90g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,18g 209
C18:3n-3
(fatty acids)
0,090g 209
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 209
C20:3n-6
(fatty acids)
0,015g 209
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0029g 209
C20:4n-6
(fatty acids)
0,20g 209
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,096g 209
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,18g 209
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,17g 209
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,54g 73p
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,40g 74p
Kolesterol
(cholesterol)
180mg 308
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,3g 308
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
20g 308
Salt
(salt)
0,17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
20000RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
20000µg 308
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 10
Vitamin D
(vitamin D)
0,13µg 400a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,80alfa-TE 400a
Tiamin
(thiamin)
0,59mg 308
Riboflavin
(riboflavin)
6,2mg 308
Niacin
(niacin, preformed)
20mg 308
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,62mg 308
Folat
(folate, total)
220µg 400a
Vitamin B12
(vitamin B12)
130µg 308
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
11mg 308
Kalsium
(calcium)
6,0mg 308
Jern
(iron, total)
17mg 308
Natrium
(sodium)
69mg 308
Kalium
(potassium)
290mg 400a
Magnesium
(magnesium)
20mg 400a
Sink
(zinc)
2,4mg 308
Selen
(selenium)
37µg 308
Kopper
(copper)
7,2mg 308
Fosfor
(phosphorus)
440mg 400a
Jod
(iodine)
3,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0796
Offal (EUROFIR)
B1619
Reindeer
C0176
Liver
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73p
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
74p
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 209: Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
209
Statens næringsmiddeltilsyn og Sosial- og helsedirektoratet. Analyseprosjekt 2002-2003. Div. matvarer. Internt notat.
308
Blaker B. Næringsinnhold i kjøttvarer, blod og lever. Intern rapport. Landsforeningen for kosthold og helse. Oslo, 1991.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400a
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2008.05.05. Nettversjon, www.slv.se.

Søk i matvaretabellen: