Søk i matvaretabellen:

Blod, okse, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Diverse kjøttprodukter » Diverse kjøtt, farse, innmat, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
81g 308
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
330kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
77kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,20g 308
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,040g 71
C12:0
(fatty acids)
0,0g 319
C14:0
(fatty acids)
0,0027g 319
C16:0
(fatty acids)
0,027g 319
C18:0
(fatty acids)
0,019g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,040g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0030g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,038g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,060g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0024g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0020g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0030g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
100mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 308
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
19g 308
Salt
(salt)
0,57g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
28RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
28µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 400c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,40alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 308
Riboflavin
(riboflavin)
0,040mg 308
Niacin
(niacin, preformed)
0,40mg 308
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 400c
Folat
(folate, total)
12µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 400c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
5,0mg 308
Jern
(iron, total)
36mg 400c
Natrium
(sodium)
230mg 308
Kalium
(potassium)
43mg 400c
Magnesium
(magnesium)
2,0mg 400c
Sink
(zinc)
0,40mg 400c
Selen
(selenium)
9,0µg 400c
Kopper
(copper)
0,090mg 20
Fosfor
(phosphorus)
23mg 400c
Jod
(iodine)
5,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0798
Sausage or similar meat product (EUROFIR)
B1161
Cattle
C0185
Blood
E0139
Liquid, high viscosity, with no visible particles
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
308
Blaker B. Næringsinnhold i kjøttvarer, blod og lever. Intern rapport. Landsforeningen for kosthold og helse. Oslo, 1991.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall

Søk i matvaretabellen: