Søk i matvaretabellen:

Sennep

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
63g 400c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
660kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
160kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
6,4g 400c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,30g 400c
C12:0
(fatty acids)
0,0037g 460g
C14:0
(fatty acids)
0,0074g 460g
C16:0
(fatty acids)
0,22g 460g
C18:0
(fatty acids)
0,071g 460g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,1g 400c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,015g 460g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,4g 460g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,5g 400c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,66g 460g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,69g 460g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,033g 460g
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 460g
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 460g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 460g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,73g 73f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,68g 74f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
19g 20
Stivelse
(starch, total)
4,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
15g 400c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
14g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,7g 400c
Protein
(protein, total)
5,7g 400c
Salt
(salt)
1,9g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 50
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,8alfa-TE 400c
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 400c
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 400c
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 400c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,010mg 400c
Folat
(folate, total)
0,0µg 400c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
95mg 400c
Jern
(iron, total)
1,8mg 400c
Natrium
(sodium)
760mg 400c
Kalium
(potassium)
170mg 400c
Magnesium
(magnesium)
120mg 400c
Sink
(zinc)
0,70mg 400c
Selen
(selenium)
6,0µg 400c
Kopper
(copper)
0,090mg 420a
Fosfor
(phosphorus)
170mg 400c
Jod
(iodine)
1,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0105
Dressing, condiment, gravy or sauce (US CFR)
A0858
Condiment (EUROFIR)
B2069
Mustard
C0155
Seed
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0749
White sugar added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73f
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
74f
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 460g: U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
420a
Danmarks Fødevareforskning. Fødevaredatabanken, versjon 7.01 (2009). Nettversjon, http://www.foodcomp.dk/v7/fvdb_default.asp
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: