Søk i matvaretabellen:

Taco kryddermix

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
6,0g 220b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
950kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
230kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,5g 220b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,43g 220b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 220b
C14:0
(fatty acids)
0,0010g 220b
C16:0
(fatty acids)
0,018g 220b
C18:0
(fatty acids)
0,0040g 220b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,080g 220b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 220b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 220b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,010g 220b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
1,2g 220b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,045g 220b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0070g 220b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 220b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 220b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 220b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 220b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,010g 220b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,050g 220b
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
37g 80
Stivelse
(starch, total)
13g 220b
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
24g 220b
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 10
Kostfiber
(fibre, total dietary)
12g 220b
Protein
(protein, total)
5,9g 220b
Salt
(salt)
20g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
120RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
1500µg 220b
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 20
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
4,9alfa-TE 220b
Tiamin
(thiamin)
0,16mg 220b
Riboflavin
(riboflavin)
0,28mg 220b
Niacin
(niacin, preformed)
2,1mg 220b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
1,0mg 220b
Folat
(folate, total)
68µg 220b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,29µg 220b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
230mg 220b
Jern
(iron, total)
11mg 220b
Natrium
(sodium)
8100mg 220b
Kalium
(potassium)
680mg 220b
Magnesium
(magnesium)
85mg 220b
Sink
(zinc)
1,1mg 220b
Selen
(selenium)
3,8µg 220b
Kopper
(copper)
0,36mg 220b
Fosfor
(phosphorus)
200mg 220b
Jod
(iodine)
5,7µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0133
Flavoring or seasoning (US CFR)
A0853
Spice, condiment or other ingredient (EUROFIR)
B1012
Sugar-producing plant
C0108
Sugar
E0106
Finely ground
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0138
Water removed
H0151
Spice or herb added
H0367
Salt added
J0116
Dehydrated or dried
K0003
No packing medium used
M0159
Paperboard or paper container
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
220b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 220a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2013-2014. Tex-mexprodukter. Publisert rapport (2014); "Næringsstoff- og tungmetallanalyser av tex-mex-produkter". http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article40542.ece/BINARY/N%C3%A6ringsstoff-+og+tungmetallanalyser+av+tex-mex-produkter
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: