Søk i matvaretabellen:

Filodeig

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Diverse ingredienser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
29g 400f
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
290kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,9g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,15g 400f
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C14:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C16:0
(fatty acids)
0,12g 400f
C18:0
(fatty acids)
0,020g 400f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,58g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 400f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,55g 400f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,49g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
0,40g 400f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,080g 400f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,080g 400f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,40g 400f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400f
Karbohydrat
(carbohydrate)
58g 400f
Stivelse
(starch, total)
55g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,0g 400f
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,4g 400f
Protein
(protein, total)
8,0g 400f
Salt
(salt)
0,63g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,083RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400f
Beta-karoten
(beta-carotene)
1,0µg 400f
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400f
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,45alfa-TE 400f
Tiamin
(thiamin)
0,14mg 400f
Riboflavin
(riboflavin)
0,030mg 400f
Niacin
(niacin, preformed)
1,3mg 400f
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,090mg 400f
Folat
(folate, total)
17µg 400f
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400f
Kalsium
(calcium)
63mg 400f
Jern
(iron, total)
1,5mg 400f
Natrium
(sodium)
250mg 400f
Kalium
(potassium)
120mg 400f
Magnesium
(magnesium)
23mg 400f
Sink
(zinc)
0,59mg 400f
Selen
(selenium)
8,6µg 400f
Kopper
(copper)
0,0mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
86mg 400f
Jod
(iodine)
0,83µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0106
Prepared grain or starch product (US CFR)
A0812
Grain or grain product (EUROFIR)
B1312
Wheat
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0148
Water added
H0173
Salted
H0263
Vegetable fat or oil added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: