Søk i matvaretabellen:

Sopprotein, Quorn

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Vegetarprodukter og retter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
370kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
90kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,4g 450c
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,40g 450c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 137
C14:0
(fatty acids)
0,0049g 137
C16:0
(fatty acids)
0,19g 137
C18:0
(fatty acids)
0,074g 137
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 60a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,19g 137
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0099g 137
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 137
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,60g 137
C18:2n-6
(fatty acids)
0,49g 137
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 137
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 137
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 137
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 137
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 137
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 137
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 137
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,49g 137
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 450c
Karbohydrat
(carbohydrate)
1,1g 80
Stivelse
(starch, total)
0,70g 450c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,40g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
8,3g 450c
Protein
(protein, total)
14g 450c
Salt
(salt)
0,75g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 450c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 450c
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,39mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,080mg 450c
Folat
(folate, total)
21µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,30µg 450c
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450c
Kalsium
(calcium)
32mg 470c
Jern
(iron, total)
0,60mg 450c
Natrium
(sodium)
300mg 450c
Kalium
(potassium)
120mg 450c
Magnesium
(magnesium)
37mg 450c
Sink
(zinc)
7,0mg 450c
Selen
(selenium)
30µg 470c
Kopper
(copper)
0,10mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
240mg 450c
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0132
Meat product analog (US CFR)
A0800
Meat analogue (EUROFIR)
B1261
Fungus
C0236
Protein extract, concentrate or isolate
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0156
Molasses added
H0205
Egg white added
H0212
Vegetable added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
137
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2017).
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
470c
National Institute for Public Health and the Environment. NEVO online, versjon 2016/5.0. http://nevo-online.rivm.nl/

Søk i matvaretabellen: