Søk i matvaretabellen:

Vegetabilsk postei, Tartex

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Vegetarprodukter og retter

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
59g 400g
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
250kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
20g 400g
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
14g 400g
C12:0
(fatty acids)
6,4g 400g
C14:0
(fatty acids)
2,9g 400g
C16:0
(fatty acids)
2,6g 400g
C18:0
(fatty acids)
0,75g 400g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,16g 450a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 400g
C16:1 sum
(fatty acids)
0,080g 400g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,1g 400g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,0g 400g
C18:2n-6
(fatty acids)
1,9g 400g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,020g 400g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 136
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 136
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,020g 400g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
1,9g 400g
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 400g
Karbohydrat
(carbohydrate)
9,6g 80
Stivelse
(starch, total)
7,7g 400g
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,9g 400g
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,4g 400g
Protein
(protein, total)
7,6g 400g
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,6RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 400g
Beta-karoten
(beta-carotene)
31µg 400g
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400g
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,5alfa-TE 400g
Tiamin
(thiamin)
0,19mg 400g
Riboflavin
(riboflavin)
0,47mg 400g
Niacin
(niacin, preformed)
2,8mg 400g
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,20mg 400g
Folat
(folate, total)
260µg 400g
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 400g
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400g
Kalsium
(calcium)
35mg 400g
Jern
(iron, total)
1,3mg 400g
Natrium
(sodium)
600mg 400g
Kalium
(potassium)
260mg 400g
Magnesium
(magnesium)
28mg 400g
Sink
(zinc)
2,0mg 400g
Selen
(selenium)
2,9µg 400g
Kopper
(copper)
0,070mg 400g
Fosfor
(phosphorus)
160mg 400g
Jod
(iodine)
0,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0132
Meat product analog (US CFR)
A0800
Meat analogue (EUROFIR)
B1345
Yeast
C0247
Part of algae or fungus
E0144
Semisolid
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0146
Starch added
H0151
Spice or herb added
H0345
Palm, palm kernel or coconut oil added
J0123
Sterilized by heat
K0003
No packing medium used
M0151
Metal container
M0213
Box
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
136
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2016).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400g
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2017.12.15. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: