Søk i matvaretabellen:

Fromasj, av pulver

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
64g 100
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
780kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
10g 100
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,1g 135
C12:0
(fatty acids)
0,29g 135
C14:0
(fatty acids)
0,90g 135
C16:0
(fatty acids)
2,7g 135
C18:0
(fatty acids)
1,1g 135
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,5g 135
C16:1 sum
(fatty acids)
0,15g 135
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,3g 135
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,42g 135
C18:2n-6
(fatty acids)
0,30g 135
C18:3n-3
(fatty acids)
0,042g 135
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0011g 135
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0083g 135
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0041g 135
C20:4n-6
(fatty acids)
0,027g 135
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0053g 135
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0068g 135
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,023g 135
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,082g 135
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,34g 135
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 10
Karbohydrat
(carbohydrate)
20g 100
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 10
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
10g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 100
Protein
(protein, total)
4,3g 100
Salt
(salt)
0,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 10
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 10
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 50
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 100
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 10
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 100
Riboflavin
(riboflavin)
0,18mg 100
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 100
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 10
Folat
(folate, total)
0,0µg 10
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 100
Kalsium
(calcium)
130mg 100
Jern
(iron, total)
0,10mg 100
Natrium
(sodium)
0,0mg 10
Kalium
(potassium)
0,0mg 10
Magnesium
(magnesium)
0,0mg 10
Sink
(zinc)
0,0mg 10
Selen
(selenium)
0,0µg 10
Kopper
(copper)
0,0mg 10
Fosfor
(phosphorus)
0,0mg 10
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0222
Dessert (US CFR)
A0864
Dessert (EUROFIR)
B1370
Sugar beet
C0157
White sugar
E0147
Whole, shape achieved by forming
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0117
Flavoring or taste ingredient added
H0150
Color added
H0165
Gelatin added
J0001
Preservation method not known
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
100
Data levert av industrien 1992-2000, uspesifisert grunnlag.
135
Beregnet verdi fra intern oppskrift (til Matvaretabellen 2015).
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: