Søk i matvaretabellen:

Lam, flatbiff, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Lam, får » Lam, får, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 315
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
440kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,1g 315
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,91g 71
C12:0
(fatty acids)
0,0061g 319
C14:0
(fatty acids)
0,078g 319
C16:0
(fatty acids)
0,40g 319
C18:0
(fatty acids)
0,36g 319
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,066g 71
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,73g 71
C16:1 sum
(fatty acids)
0,035g 319
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,65g 319
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,12g 71
C18:2n-6
(fatty acids)
0,049g 319
C18:3n-3
(fatty acids)
0,027g 319
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 319
C20:4n-6
(fatty acids)
0,011g 319
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0061g 319
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0078g 319
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0037g 319
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,058g 73q
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,060g 74q
Kolesterol
(cholesterol)
51mg 30
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
21g 315
Salt
(salt)
0,12g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
3,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
3,0µg 315
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0084µg 71
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,53alfa-TE 315
Tiamin
(thiamin)
0,15mg 315
Riboflavin
(riboflavin)
0,22mg 315
Niacin
(niacin, preformed)
6,6mg 315
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,25mg 315
Folat
(folate, total)
1,0µg 315
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,9µg 315
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
8,0mg 315
Jern
(iron, total)
1,9mg 315
Natrium
(sodium)
46mg 315
Kalium
(potassium)
370mg 315
Magnesium
(magnesium)
26mg 315
Sink
(zinc)
2,5mg 315
Selen
(selenium)
4,0µg 315
Kopper
(copper)
0,040mg 315
Fosfor
(phosphorus)
220mg 315
Jod
(iodine)
3,2µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1669
Lamb
C0270
Skeletal meat part, without bone and skin, without separable fat
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0024
Round or leg (meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
71
Beregnet ut fra prosentvis innhold av fett i lignende matvare.
73q
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
74q
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 319: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
315
Norsk Kjøtt. Næringsinnhold i lam, storfe og svin. Analyseprosjekt, 1995.
319
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2009-2010. Analyser av lam og storfekjøtt. Intern rapport.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: