Søk i matvaretabellen:

Vaniljesaus, Piano

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Dessert, iskrem og tilbehør

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
73g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
610kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
150kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,4g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,3g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,27g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,83g 111a
C16:0
(fatty acids)
2,3g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,88g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,30g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,4g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,7g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,13g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,035g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0029g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0079g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0041g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,010g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,052g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,15g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
24mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
15g 80
Stivelse
(starch, total)
1,8g 111a
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
13g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
9,9g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,20g 111a
Protein
(protein, total)
2,7g 111a
Salt
(salt)
0,10g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
110RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
110µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
6,0µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
4,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
110mg 111a
Jern
(iron, total)
0,10mg 111a
Natrium
(sodium)
40mg 111a
Kalium
(potassium)
150mg 111a
Magnesium
(magnesium)
10mg 111a
Sink
(zinc)
0,40mg 111a
Selen
(selenium)
1,8µg 111a
Kopper
(copper)
0,020mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
73mg 111a
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0287
Sweet sauce or topping (US CFR)
A0863
Dessert sauce (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0102
Liquid, high viscosity
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0150
Color added
H0158
Sucrose added
H0227
Flavoring, spice or herb added
H0306
Homogenized or emulsified
J0148
Ultra pasteurized (up) by heat
K0003
No packing medium used
M0146
Paperboard container with plastic liner
M0147
Paperboard container with aluminum foil liner
M0213
Box
M0342
Paperboard container, surface treated both sides
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: