Søk i matvaretabellen:

Miso, fermentert soyabønnepasta

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Supper, saus og grytebaser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
53g 400f
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
730kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
170kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,6g 400f
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,60g 400f
C12:0
(fatty acids)
0,0g 400f
C14:0
(fatty acids)
0,010g 400f
C16:0
(fatty acids)
0,49g 400f
C18:0
(fatty acids)
0,16g 400f
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 20
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 400f
C16:1 sum
(fatty acids)
0,010g 400f
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,0g 400f
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
2,6g 400f
C18:2n-6
(fatty acids)
2,3g 400f
C18:3n-3
(fatty acids)
0,31g 400f
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 50
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 50
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 400f
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400f
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400f
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,31g 400f
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
2,3g 400f
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 20
Karbohydrat
(carbohydrate)
21g 400f
Stivelse
(starch, total)
0,0g 10
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,2g 400f
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
2,5g 400f
Protein
(protein, total)
11g 400f
Salt
(salt)
7,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
2,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 20
Beta-karoten
(beta-carotene)
24µg 400f
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 400f
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 400f
Tiamin
(thiamin)
0,060mg 400f
Riboflavin
(riboflavin)
0,10mg 400f
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 400f
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,30mg 400f
Folat
(folate, total)
19µg 400f
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 20
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 400f
Kalsium
(calcium)
68mg 400f
Jern
(iron, total)
1,7mg 400f
Natrium
(sodium)
3000mg 400f
Kalium
(potassium)
340mg 400f
Magnesium
(magnesium)
100mg 400f
Sink
(zinc)
3,3mg 400f
Selen
(selenium)
1,0µg 400f
Kopper
(copper)
0,42mg 460g
Fosfor
(phosphorus)
310mg 400f
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0263
Condiment sauce (US CFR)
A0858
Condiment (EUROFIR)
B1452
Soybean
C0208
Seed, skin removed, germ removed (endosperm)
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0119
Microbially/enzymatically modified
H0173
Salted
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
400f
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2016.02.17. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
460g
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 28 (2015). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: