Søk i matvaretabellen:

Soyasaus

Alle matvarer » Diverse retter, produkter og ingredienser » Supper, saus og grytebaser

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
65g 450c
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
360kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
84kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
0,0g 60a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,0g 450c
C12:0
(fatty acids)
0,0g 20
C14:0
(fatty acids)
0,0g 20
C16:0
(fatty acids)
0,0g 20
C18:0
(fatty acids)
0,0g 20
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 450c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 450c
C16:1 sum
(fatty acids)
0,0g 20
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,0g 20
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 450c
C18:2n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 20
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 20
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 20
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 20
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,0g 20
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,0g 20
Kolesterol
(cholesterol)
0,0mg 450c
Karbohydrat
(carbohydrate)
18g 80
Stivelse
(starch, total)
1,5g 450c
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
16g 450c
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
3,0g 450c
Salt
(salt)
17g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
0,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
0,0µg 450c
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 450c
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 450c
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 460e
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 450c
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 450c
Niacin
(niacin, preformed)
3,4mg 450c
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,15mg 460e
Folat
(folate, total)
11µg 450c
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,0µg 50
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 450c
Kalsium
(calcium)
17mg 450c
Jern
(iron, total)
2,4mg 450c
Natrium
(sodium)
6800mg 122
Kalium
(potassium)
180mg 450c
Magnesium
(magnesium)
37mg 450c
Sink
(zinc)
0,20mg 450c
Selen
(selenium)
1,0µg 400c
Kopper
(copper)
0,010mg 450c
Fosfor
(phosphorus)
47mg 450c
Jod
(iodine)
0,0µg 10

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0263
Condiment sauce (US CFR)
A0858
Condiment (EUROFIR)
B1452
Soybean
C0133
Seed, skin present, germ present
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0014
Fully heat-treated
G0001
Cooking method not known
H0119
Microbially/enzymatically modified
H0148
Water added
H0319
Wheat added
H0367
Salt added
J0104
Preserved by fermentation
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
122
Produktinformasjon, verdi hentet fra næringsdeklarasjon/produsentenes nettside, 2015.
400c
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2013.01.10. Nettversjon, www.slv.se.
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.
460e
U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service. USDA National Nutrient Database for Standard Reference, versjon 25 (2012). Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/ba/bhnrc/ndl

Søk i matvaretabellen: