Søk i matvaretabellen:

Prim, med jern, Sprett

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
35g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
280kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
8,0g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
5,2g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,26g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,79g 111a
C16:0
(fatty acids)
2,2g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,84g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,21g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,8g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,11g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,19g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,12g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,032g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0014g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0066g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0036g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0049g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,50g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,14g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
23mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
46g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
43g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
8,0g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
7,0g 111a
Salt
(salt)
0,75g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
76RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
72µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
47µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,21alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,22mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,87mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
52µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,99µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
340mg 111a
Jern
(iron, total)
10mg 111a
Natrium
(sodium)
300mg 111a
Kalium
(potassium)
1300mg 111a
Magnesium
(magnesium)
70mg 111a
Sink
(zinc)
0,12mg 111a
Selen
(selenium)
6,0µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
400mg 111a
Jod
(iodine)
68µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0115
Cheese or cheese product (US CFR)
A0784
Cheese (EUROFIR)
B1201
Cow
C0244
Whey
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0158
Sucrose added
H0181
Iron added
H0296
Cream added
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0153
Paperboard container, plastic coated
M0355
Paper-plastic combination
M0378
Polyvinyl chloride container
M0426
Peel-off lid
N0024
Coating enamel
N0037
Polyvinyl chloride
P0024
Human consumer, no age specification
P0184
Fortified claim or use
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: