Søk i matvaretabellen:

Nøkkelost, lettere

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
48g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1100kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
270kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
16g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
10g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,52g 111a
C14:0
(fatty acids)
1,6g 111a
C16:0
(fatty acids)
4,4g 111a
C18:0
(fatty acids)
1,7g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,37g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,6g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,21g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,2g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,41g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,24g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,060g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,014g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0077g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,010g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,096g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,29g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
43mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
32g 111a
Salt
(salt)
1,4g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
150RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
140µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
94µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,44alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,40mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,50mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
48µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,8µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
940mg 111a
Jern
(iron, total)
0,23mg 111a
Natrium
(sodium)
560mg 111a
Kalium
(potassium)
88mg 111a
Magnesium
(magnesium)
38mg 111a
Sink
(zinc)
5,2mg 111a
Selen
(selenium)
12µg 111a
Kopper
(copper)
0,050mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
680mg 111a
Jod
(iodine)
27µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0298
Clotting enzyme added
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0132
"light" label claim
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: