Søk i matvaretabellen:

Pultost, Løiten

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
65g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
550kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
130kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,0g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,70g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,028g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,10g 111a
C16:0
(fatty acids)
0,27g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,11g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,020g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,23g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,011g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,20g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,020g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0034g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,010g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,016g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
2,7mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
30g 111a
Salt
(salt)
2,0g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
9,5RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
9,0µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
5,9µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,030alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,040mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,57mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
1,9mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 111a
Folat
(folate, total)
17µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
110mg 111a
Jern
(iron, total)
0,22mg 111a
Natrium
(sodium)
800mg 111a
Kalium
(potassium)
75mg 111a
Magnesium
(magnesium)
10mg 111a
Sink
(zinc)
2,2mg 111a
Selen
(selenium)
15µg 111a
Kopper
(copper)
0,070mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
400mg 111a
Jod
(iodine)
33µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0134
Semisolid with solid pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0289
Cured or aged 2 weeks to 1 month
H0298
Clotting enzyme added
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0188
Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid
M0213
Box
N0021
Polypropylene
N0024
Coating enamel
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: