Søk i matvaretabellen:

Cottage Cheese

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, halvfet, mager

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
80g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
410kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
97kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
4,3g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,8g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,15g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,43g 111a
C16:0
(fatty acids)
1,2g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,45g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,0g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,057g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,86g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,070g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,018g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0027g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0036g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0020g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0027g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,030g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,082g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
12mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
1,5g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,5g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
13g 111a
Salt
(salt)
0,35g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
41RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
39µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
25µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,050mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
12µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,60µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
77mg 111a
Jern
(iron, total)
0,10mg 111a
Natrium
(sodium)
140mg 111a
Kalium
(potassium)
77mg 111a
Magnesium
(magnesium)
8,0mg 111a
Sink
(zinc)
0,50mg 111a
Selen
(selenium)
4,0µg 111a
Kopper
(copper)
0,050mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
170mg 111a
Jod
(iodine)
15µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0185
Uncured cheese (US CFR)
A0786
Uncured cheese (EUROFIR)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0134
Semisolid with solid pieces
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0101
Lactic acid fermented
H0184
Milk added
J0135
Pasteurized by heat
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0188
Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid
M0213
Box
M0426
Peel-off lid
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: