Søk i matvaretabellen:

Halloumi, ost

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, helfet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
49g 400g
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1200kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
290kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
22g 400g
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
15g 400g
C12:0
(fatty acids)
0,76g 400g
C14:0
(fatty acids)
2,3g 400g
C16:0
(fatty acids)
6,8g 400g
C18:0
(fatty acids)
1,9g 400g
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,78g 450c
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,6g 400g
C16:1 sum
(fatty acids)
0,32g 400g
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,0g 400g
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 400g
C18:2n-6
(fatty acids)
0,65g 400g
C18:3n-3
(fatty acids)
0,090g 400g
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 10
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0g 10
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0g 400g
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 400g
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,090g 400g
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,65g 400g
Kolesterol
(cholesterol)
71mg 400g
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,90g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 400g
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,90g 400g
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
22g 400g
Salt
(salt)
4,2g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 20
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
190RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
190µg 400g
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 400g
Vitamin D
(vitamin D)
0,16µg 400g
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,45alfa-TE 400g
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 400g
Riboflavin
(riboflavin)
0,25mg 400g
Niacin
(niacin, preformed)
0,080mg 400g
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,040mg 400g
Folat
(folate, total)
1,6µg 400g
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,64µg 400g
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 60a
Kalsium
(calcium)
630mg 400g
Jern
(iron, total)
0,15mg 400g
Natrium
(sodium)
1700mg 400g
Kalium
(potassium)
74mg 400g
Magnesium
(magnesium)
34mg 400g
Sink
(zinc)
3,0mg 400g
Selen
(selenium)
10µg 400g
Kopper
(copper)
0,030mg 400g
Fosfor
(phosphorus)
410mg 400g
Jod
(iodine)
34µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
B2247
Cattle and sheep and goat
C0245
Curd
E0151
Solid
F0001
Extent of heat treatment not known
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0131
Preserved by chilling
K0001
Packing medium not known
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
10
Manglende verdi, ukjent innhold.
20
Vurdert verdi.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
400g
Livsmedelsverket. Livsmedelsdatabas, versjon 2017.12.15. Nettversjon, http://www7.slv.se/SokNaringsinnehall
450c
Public Health England og Institute of food research (2015). McCance and Widdowson`s The Composition of Foods, Seventh summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: