Søk i matvaretabellen:

Geitost, smørbar, dill, Snøfrisk

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, helfet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
66g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
980kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
240kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
23g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
15g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,75g 111a
C14:0
(fatty acids)
2,3g 111a
C16:0
(fatty acids)
6,3g 111a
C18:0
(fatty acids)
2,4g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,51g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,2g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,31g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,56g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,35g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,090g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,020g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,020g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,011g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,015g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,14g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,41g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
53mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,0g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
5,8g 111a
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
220RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
210µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
140µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,020mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,17mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,17mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
14µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,24µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
97mg 111a
Jern
(iron, total)
0,10mg 111a
Natrium
(sodium)
600mg 111a
Kalium
(potassium)
150mg 111a
Magnesium
(magnesium)
12mg 111a
Sink
(zinc)
0,72mg 111a
Selen
(selenium)
6,4µg 111a
Kopper
(copper)
0,010mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
130mg 111a
Jod
(iodine)
59µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0185
Uncured cheese (US CFR)
A0786
Uncured cheese (EUROFIR)
B2611
Doe (goat)
C0245
Curd
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0151
Spice or herb added
H0296
Cream added
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
N0017
Polyethylene
N0021
Polypropylene
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: