Søk i matvaretabellen:

Chevre, geitost, naturell

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, helfet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
49g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
320kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
28g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
17g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,76g 111a
C14:0
(fatty acids)
2,1g 111a
C16:0
(fatty acids)
8,2g 111a
C18:0
(fatty acids)
2,6g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,58g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,0g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,29g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,9g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,90g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,48g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,12g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,020g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,011g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,018g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,50g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
100mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
1,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
1,0g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
15g 111a
Salt
(salt)
1,1g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
210RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
210µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
1,0µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,74alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,53mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,85mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,10mg 111a
Folat
(folate, total)
82µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,81µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
64mg 111a
Jern
(iron, total)
0,17mg 111a
Natrium
(sodium)
440mg 111a
Kalium
(potassium)
120mg 111a
Magnesium
(magnesium)
12mg 111a
Sink
(zinc)
0,50mg 111a
Selen
(selenium)
9,0µg 111a
Kopper
(copper)
0,040mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
240mg 111a
Jod
(iodine)
80µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0313
Semisoft cheese (CODEX)
A0314
Soft cheese (CODEX)
B2611
Doe (goat)
C0245
Curd
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0107
Lactic acid-other agent fermented
H0253
Cured or aged
H0298
Clotting enzyme added
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
N0036
Plastic
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: