Søk i matvaretabellen:

Svin, flatbiff, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Svin » Svin, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 318
Vann
(water (moisture))
74g 318
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
440kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
100kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,7g 318
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,51g 318
C12:0
(fatty acids)
0,0g 318
C14:0
(fatty acids)
0,019g 318
C16:0
(fatty acids)
0,33g 318
C18:0
(fatty acids)
0,16g 318
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0030g 318
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,67g 318
C16:1 sum
(fatty acids)
0,048g 318
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,61g 318
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,29g 318
C18:2n-6
(fatty acids)
0,20g 318
C18:3n-3
(fatty acids)
0,0097g 318
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0097g 318
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 318
C20:4n-6
(fatty acids)
0,048g 318
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0g 318
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0097g 318
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0097g 318
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,029g 73n
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,26g 74n
Kolesterol
(cholesterol)
39mg 318
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
22g 318
Salt
(salt)
0,11g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
1,4RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
1,4µg 318
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,037µg 318
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,46alfa-TE 318
Tiamin
(thiamin)
0,81mg 318
Riboflavin
(riboflavin)
0,14mg 318
Niacin
(niacin, preformed)
7,5mg 318
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,68mg 318
Folat
(folate, total)
0,97µg 318
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,25µg 318
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 50
Kalsium
(calcium)
3,7mg 318
Jern
(iron, total)
0,87mg 318
Natrium
(sodium)
44mg 318
Kalium
(potassium)
390mg 318
Magnesium
(magnesium)
26mg 318
Sink
(zinc)
1,8mg 318
Selen
(selenium)
6,2µg 318
Kopper
(copper)
0,060mg 318
Fosfor
(phosphorus)
230mg 318
Jod
(iodine)
0,20µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0150
Meat or meat product (from mammal) (US CFR)
A0794
Red meat (EUROFIR)
B1136
Swine
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0122
Divided or disintegrated
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0003
No treatment applied
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0024
Round or leg (meat cut)

Referanser

20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73n
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
74n
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 318: Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
318
Opplysningskontoret for kjøtt. Analyseprosjekt 2008-2009. Analyser av svinekjøtt. Publisert rapport; «Analyser av svinekjøtt 2009». http://www.matportalen.no/verktoy/matvaretabellen/article9925.ece/BINARY/Analyser+av+svinekj%C3%B8tt+2009+%28PDF%29
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: