Søk i matvaretabellen:

Mozzarella

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, helfet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
45g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
320kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
23g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
15g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,75g 111a
C14:0
(fatty acids)
2,3g 111a
C16:0
(fatty acids)
6,3g 111a
C18:0
(fatty acids)
2,4g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,53g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,2g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,31g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,55g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,35g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,092g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,020g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,019g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,011g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,014g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,14g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,41g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
62mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,60g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,60g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
27g 111a
Salt
(salt)
1,2g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
220RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
210µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
140µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,60alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,090mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,33mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,44mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
45µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
2,6µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
880mg 111a
Jern
(iron, total)
0,23mg 111a
Natrium
(sodium)
480mg 111a
Kalium
(potassium)
83mg 111a
Magnesium
(magnesium)
35mg 111a
Sink
(zinc)
4,9mg 111a
Selen
(selenium)
11µg 111a
Kopper
(copper)
0,050mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
640mg 111a
Jod
(iodine)
27µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0298
Clotting enzyme added
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: