Søk i matvaretabellen:

Camembert, hvitmuggost

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, helfet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
50g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
330kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
28g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
18g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,91g 111a
C14:0
(fatty acids)
2,8g 111a
C16:0
(fatty acids)
7,6g 111a
C18:0
(fatty acids)
2,9g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,64g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,3g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,38g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
5,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,67g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,43g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,11g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,017g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,023g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,012g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,017g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,17g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,50g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
75mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
19g 111a
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
270RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
250µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
160µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,73alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,33mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,14mg 111a
Folat
(folate, total)
51µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,7µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
540mg 111a
Jern
(iron, total)
0,12mg 111a
Natrium
(sodium)
600mg 111a
Kalium
(potassium)
91mg 111a
Magnesium
(magnesium)
23mg 111a
Sink
(zinc)
3,0mg 111a
Selen
(selenium)
11µg 111a
Kopper
(copper)
0,020mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
390mg 111a
Jod
(iodine)
32µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0313
Semisoft cheese (CODEX)
A0314
Soft cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0105
Whole, shape achieved by forming, thickness 1.5-7 cm.
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0107
Lactic acid-other agent fermented
H0253
Cured or aged
H0298
Clotting enzyme added
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0173
Paper wrapper
M0213
Box
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0073
Cheese rind, moldy
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: