Søk i matvaretabellen:

Brie, hvitmuggost

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, ekstra fet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
47g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1500kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
360kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
32g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
21g 111a
C12:0
(fatty acids)
1,0g 111a
C14:0
(fatty acids)
3,2g 111a
C16:0
(fatty acids)
8,7g 111a
C18:0
(fatty acids)
3,4g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,70g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,2g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,43g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,4g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,77g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,49g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,13g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,019g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,026g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,014g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,019g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,19g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,58g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
86mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
18g 111a
Salt
(salt)
1,5g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
300RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
290µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
190µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,80alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,31mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
1,1mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,13mg 111a
Folat
(folate, total)
48µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,6µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
500mg 111a
Jern
(iron, total)
0,10mg 111a
Natrium
(sodium)
600mg 111a
Kalium
(potassium)
86mg 111a
Magnesium
(magnesium)
21mg 111a
Sink
(zinc)
2,9mg 111a
Selen
(selenium)
10µg 111a
Kopper
(copper)
0,020mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
370mg 111a
Jod
(iodine)
28µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0313
Semisoft cheese (CODEX)
A0314
Soft cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0253
Cured or aged
H0306
Homogenized or emulsified
H0327
Surface bacteria cured
H0330
Surface mold cured
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0156
Paperboard container
M0173
Paper wrapper
M0213
Box
N0039
Paper or paperboard
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: