Søk i matvaretabellen:

Kylling, filet, uten skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 224b
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
470kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,1g 224b
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,47g 224b
C12:0
(fatty acids)
0,0g 224b
C14:0
(fatty acids)
0,012g 224b
C16:0
(fatty acids)
0,32g 224b
C18:0
(fatty acids)
0,14g 224b
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 224b
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,62g 224b
C16:1 sum
(fatty acids)
0,052g 224b
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,56g 224b
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,47g 224b
C18:2n-6
(fatty acids)
0,31g 224b
C18:3n-3
(fatty acids)
0,026g 224b
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0087g 224b
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 224b
C20:4n-6
(fatty acids)
0,050g 224b
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0062g 224b
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,017g 224b
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,024g 224b
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,074g 224b
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,39g 224b
Kolesterol
(cholesterol)
43mg 224b
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
23g 224b
Salt
(salt)
0,14g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
7,0RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
7,0µg 224b
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 224b
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,67alfa-TE 224b
Tiamin
(thiamin)
0,24mg 224b
Riboflavin
(riboflavin)
0,13mg 224b
Niacin
(niacin, preformed)
9,6mg 224b
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,74mg 224b
Folat
(folate, total)
9,9µg 224b
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,26µg 224b
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
3,1mg 224b
Kalsium
(calcium)
4,0mg 224b
Jern
(iron, total)
0,37mg 224b
Natrium
(sodium)
56mg 224b
Kalium
(potassium)
390mg 224b
Magnesium
(magnesium)
32mg 224b
Sink
(zinc)
0,65mg 224b
Selen
(selenium)
10µg 224b
Kopper
(copper)
0,029mg 224b
Fosfor
(phosphorus)
250mg 224b
Jod
(iodine)
0,48µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1457
Chicken
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0158
Breast (poultry meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
224b
Beregnet gjennomsnitt fra referanse 224a: Mattilsynet. Analyseprosjekt 2016-2017. Egg og kylling. Publisert rapport (2017): "Analyse av egg og kylling. Næringsstoff- og miljøgiftanalyser". https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/produksjon_av_mat/egg_og_eggprodukter/rapport_naeringsstoffer_og_miljogifter_i_egg_og_kylling_2016.25605/binary/Rapport:%20N%C3%A6ringsstoffer%20og%20milj%C3%B8gifter%20i%20egg%20og%20kylli ng,%202016
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: