Søk i matvaretabellen:

Gräddost

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Ost » Ost, ekstra fet

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
39g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1700kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
420kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
38g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
25g 111a
C12:0
(fatty acids)
1,2g 111a
C14:0
(fatty acids)
3,8g 111a
C16:0
(fatty acids)
10g 111a
C18:0
(fatty acids)
4,0g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,90g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
8,6g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,51g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,91g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,58g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,15g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,030g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0069g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,032g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,017g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,024g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,23g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,68g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
100mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 50
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 60a
Protein
(protein, total)
19g 111a
Salt
(salt)
1,3g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
360RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
340µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
220µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
1,0alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,30mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
22µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
1,7µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
600mg 111a
Jern
(iron, total)
0,20mg 111a
Natrium
(sodium)
500mg 111a
Kalium
(potassium)
55mg 111a
Magnesium
(magnesium)
25mg 111a
Sink
(zinc)
3,2mg 111a
Selen
(selenium)
10µg 111a
Kopper
(copper)
0,030mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
430mg 111a
Jod
(iodine)
27µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0312
Semihard cheese (CODEX)
A0313
Semisoft cheese (CODEX)
B1201
Cow
C0245
Curd
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0253
Cured or aged
H0296
Cream added
H0298
Clotting enzyme added
J0104
Preserved by fermentation
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0166
Plastic bag or pouch
M0359
Polyamide container
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: