Søk i matvaretabellen:

Krem, pisket, på boks

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Fløte, rømme, fløteerstatning

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
56g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
330kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
33g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
21g 111a
C12:0
(fatty acids)
1,1g 111a
C14:0
(fatty acids)
3,3g 111a
C16:0
(fatty acids)
9,0g 111a
C18:0
(fatty acids)
3,5g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,76g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,5g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,44g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
6,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,80g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,50g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,13g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,024g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0070g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,032g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,018g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,024g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,20g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,59g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
93mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,1g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
5,1g 20
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
2,0g 111a
Salt
(salt)
0,030g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
310RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
300µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
190µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,90alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
4,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
75mg 111a
Jern
(iron, total)
0,0mg 111a
Natrium
(sodium)
12mg 111a
Kalium
(potassium)
90mg 111a
Magnesium
(magnesium)
5,0mg 111a
Sink
(zinc)
0,20mg 111a
Selen
(selenium)
1,0µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
50mg 111a
Jod
(iodine)
10µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0148
Milk or milk product (US CFR)
A0782
Cream (EUROFIR)
B1201
Cow
C0161
Heavy cream
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0158
Sucrose added
H0306
Homogenized or emulsified
H0358
Aerated by whipping
H0487
Carrageenan added (EC/CODEX)
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0014
Packed in gas other than air
M0151
Metal container
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: