Søk i matvaretabellen:

Kaffefløte, 10 % fett

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Fløte, rømme, fløteerstatning

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
82g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
490kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
120kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
10g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
6,2g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,33g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,99g 111a
C16:0
(fatty acids)
2,7g 111a
C18:0
(fatty acids)
1,1g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,30g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,3g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,13g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
2,0g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,20g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,15g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,040g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0061g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0018g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0083g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0046g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0062g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,057g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,19g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
28mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
4,3g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
4,3g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
3,0g 111a
Salt
(salt)
0,10g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
140RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
140µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
5,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
110mg 111a
Jern
(iron, total)
0,0mg 111a
Natrium
(sodium)
40mg 111a
Kalium
(potassium)
130mg 111a
Magnesium
(magnesium)
9,0mg 111a
Sink
(zinc)
0,40mg 111a
Selen
(selenium)
1,0µg 111a
Kopper
(copper)
0,010mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
80mg 111a
Jod
(iodine)
10µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0148
Milk or milk product (US CFR)
A0782
Cream (EUROFIR)
B1201
Cow
C0160
Light cream
E0123
Liquid, low viscosity, with no visible particles
F0014
Fully heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0148
Ultra pasteurized (up) by heat
K0003
No packing medium used
M0153
Paperboard container, plastic coated
M0213
Box
M0342
Paperboard container, surface treated both sides
N0017
Polyethylene
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: