Søk i matvaretabellen:

Lettrømme, 18 % fett

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Fløte, rømme, fløteerstatning

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
75g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
780kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
190kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
18g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
11g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,59g 111a
C14:0
(fatty acids)
1,8g 111a
C16:0
(fatty acids)
4,9g 111a
C18:0
(fatty acids)
1,9g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,60g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
4,1g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,24g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
3,6g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,30g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,27g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,070g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,012g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,016g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0089g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,012g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,11g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,32g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
50mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
3,7g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
3,7g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
2,8g 111a
Salt
(salt)
0,075g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
170RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
160µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
110µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,10µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,40alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
5,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
110mg 111a
Jern
(iron, total)
0,0mg 111a
Natrium
(sodium)
30mg 111a
Kalium
(potassium)
140mg 111a
Magnesium
(magnesium)
9,0mg 111a
Sink
(zinc)
0,30mg 111a
Selen
(selenium)
1,7µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
71mg 111a
Jod
(iodine)
9,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0782
Cream (EUROFIR)
B1201
Cow
C0160
Light cream
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0101
Lactic acid fermented
H0306
Homogenized or emulsified
H0324
Fat partially removed, 50% or more remaining
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0213
Box
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
P0040
Reduced fat food
P0132
"light" label claim
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: