Søk i matvaretabellen:

Kalkun, bryst, filet, uten skinn, rå

Alle matvarer » Fjørfe og kjøtt » Fjørfe » Fjørfe, rå

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
72g 207
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
480kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
110kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,4g 207
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
0,46g 207
C12:0
(fatty acids)
0,010g 207
C14:0
(fatty acids)
0,016g 207
C16:0
(fatty acids)
0,31g 207
C18:0
(fatty acids)
0,13g 207
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,0g 50
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,49g 207
C16:1 sum
(fatty acids)
0,069g 207
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,44g 207
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,29g 207
C18:2n-6
(fatty acids)
0,22g 207
C18:3n-3
(fatty acids)
0,012g 207
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0013g 207
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0033g 207
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0013g 207
C20:4n-6
(fatty acids)
0,026g 207
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0046g 207
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0066g 207
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,021g 207
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,044g 73c
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,25g 74c
Kolesterol
(cholesterol)
49mg 207
Karbohydrat
(carbohydrate)
0,0g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
0,0g 50
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 50
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
25g 207
Salt
(salt)
0,16g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
6,8RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
6,8µg 207
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 60a
Vitamin D
(vitamin D)
0,30µg 450a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,20alfa-TE 207
Tiamin
(thiamin)
0,16mg 207
Riboflavin
(riboflavin)
0,22mg 30
Niacin
(niacin, preformed)
11mg 207
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,81mg 207
Folat
(folate, total)
9,5µg 207
Vitamin B12
(vitamin B12)
3,6µg 207
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
2,9mg 207
Jern
(iron, total)
0,53mg 207
Natrium
(sodium)
64mg 207
Kalium
(potassium)
330mg 207
Magnesium
(magnesium)
30mg 207
Sink
(zinc)
0,89mg 207
Selen
(selenium)
5,9µg 207
Kopper
(copper)
0,055mg 207
Fosfor
(phosphorus)
260mg 207
Jod
(iodine)
0,48µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0273
Poultry or poultry product (US CFR)
A0795
Poultry meat (EUROFIR)
B1236
Turkey (poultry)
C0268
Skeletal meat part, without bone, without skin
E0151
Solid
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0001
Treatment applied not known
J0142
Preserved by chilling or freezing
K0003
No packing medium used
M0001
Container or wrapping not known
N0001
Food contact surface not known
P0024
Human consumer, no age specification
Z0158
Breast (poultry meat cut)

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
60a
Vurdert som nullverdi når analyseverdien er under kvantifiseringsgrensen (bestemmelsesgrensen for metoden).
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
73c
Beregnet sum av omega-3-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
74c
Beregnet sum av omega-6-fettsyrer fra referanse 207: Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
207
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og Statens næringsmiddeltilsyn. Analyseprosjekt 2000. Div. matvarer. Internt notat.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.
450a
Food Standards Agency (2002). McCance and Widdowson’s The Composition of Foods, Sixth summary edition. Cambridge: The Royal Society of Chemistry.

Søk i matvaretabellen: