Søk i matvaretabellen:

Seterrømme, 35 % fett

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Fløte, rømme, fløteerstatning

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
59g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
1400kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
340kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
35g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
22g 111a
C12:0
(fatty acids)
1,1g 111a
C14:0
(fatty acids)
3,5g 111a
C16:0
(fatty acids)
9,5g 111a
C18:0
(fatty acids)
3,7g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
1,2g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,9g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,47g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
7,0g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,60g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,53g 111a
C18:3n-3
(fatty acids)
0,14g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,021g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0063g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,029g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,016g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,021g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,21g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,63g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
98mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
2,9g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
2,9g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 20
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
2,2g 111a
Salt
(salt)
0,075g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
330RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
320µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
210µg 111a
Vitamin D
(vitamin D)
0,20µg 111a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,80alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,0mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
4,0µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,20µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
80mg 111a
Jern
(iron, total)
0,0mg 111a
Natrium
(sodium)
30mg 111a
Kalium
(potassium)
97mg 111a
Magnesium
(magnesium)
6,0mg 111a
Sink
(zinc)
0,20mg 111a
Selen
(selenium)
1,1µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
53mg 111a
Jod
(iodine)
9,0µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0782
Cream (EUROFIR)
B1201
Cow
C0161
Heavy cream
E0119
Semisolid with smooth consistency
F0018
Partially heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0101
Lactic acid fermented
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0213
Box
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: