Søk i matvaretabellen:

Yoghurt, vanilje, laktosefri

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Yoghurt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
82g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
340kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
80kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
2,9g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,9g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,090g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,29g 111a
C16:0
(fatty acids)
0,79g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,31g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,90g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,045g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,59g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,055g 30
C18:3n-3
(fatty acids)
0,014g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0021g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0028g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0016g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0021g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,019g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,050g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
8,0mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
10g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
10g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
5,4g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 20
Protein
(protein, total)
3,5g 111a
Salt
(salt)
0,10g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
33RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
33µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,0mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
20µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,40µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
140mg 111a
Jern
(iron, total)
0,0mg 111a
Natrium
(sodium)
40mg 111a
Kalium
(potassium)
160mg 111a
Magnesium
(magnesium)
11mg 111a
Sink
(zinc)
0,50mg 111a
Selen
(selenium)
0,90µg 111a
Kopper
(copper)
0,010mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
97mg 111a
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0227
Flavoring, spice or herb added
H0295
Lactose removed
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0377
Polystyrene container
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
P0171
Lactose free food
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: