Søk i matvaretabellen:

Yoghurt, naturell, laktosefri

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Yoghurt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
86g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
290kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
68kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
3,4g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
2,3g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,11g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,34g 111a
C16:0
(fatty acids)
0,93g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,36g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
1,1g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,052g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,69g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,10g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,063g 30
C18:3n-3
(fatty acids)
0,010g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0024g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0033g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0018g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0024g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,022g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,060g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
10mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
5,3g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
5,3g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
0,0g 30
Kostfiber
(fibre, total dietary)
0,0g 50
Protein
(protein, total)
4,1g 111a
Salt
(salt)
0,13g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
39RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
39µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 30
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,10alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
20µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
160mg 111a
Jern
(iron, total)
0,0mg 111a
Natrium
(sodium)
50mg 111a
Kalium
(potassium)
190mg 111a
Magnesium
(magnesium)
13mg 111a
Sink
(zinc)
0,50mg 111a
Selen
(selenium)
1,1µg 111a
Kopper
(copper)
0,010mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
110mg 111a
Jod
(iodine)
13µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0295
Lactose removed
H0306
Homogenized or emulsified
J0131
Preserved by chilling
J0135
Pasteurized by heat
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
M0377
Polystyrene container
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
P0171
Lactose free food
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
30
Verdien er beregnet fra lignende matvare.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: