Søk i matvaretabellen:

Yoghurt, Biola Mild

Alle matvarer » Melk og melkeprodukter » Yoghurt

Næringsinnhold

Næringstoff Verdi Ref
Spiselig del
(edible portion)
100% 0
Vann
(water (moisture))
82g 111a
Kilojoule
(energy, total metabolisable)
300kJ 61a
Kilokalorier
(energy, total metabolisable)
71kcal 61b
Fett
(fat, total (total lipid))
1,9g 111a
Mettede fettsyrer
(fatty acids, total saturated fatty acids)
1,2g 111a
C12:0
(fatty acids)
0,060g 111a
C14:0
(fatty acids)
0,29g 111a
C16:0
(fatty acids)
0,51g 111a
C18:0
(fatty acids)
0,20g 111a
Trans-umettede fettsyrer
(fatty acids, total trans)
0,10g 111a
Cis-enumettede fettsyrer
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,60g 111a
C16:1 sum
(fatty acids)
0,030g 111a
C18:1 sum
(fatty acids, total monounsaturated cis)
0,38g 111a
Cis-flerumettede fettsyrer
(fatty acids, total poly unsaturated cis)
0,0g 111a
C18:2n-6
(fatty acids)
0,046g 109c
C18:3n-3
(fatty acids)
0,012g 111a
C20:3n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:3n-6
(fatty acids)
0,0018g 111a
C20:4n-3
(fatty acids)
0,0g 111a
C20:4n-6
(fatty acids)
0,0024g 111a
C20:5n-3 (EPA)
(fatty acids)
0,0013g 111a
C22:5n-3 (DPA)
(fatty acids)
0,0018g 111a
C22:6n-3 (DHA)
(fatty acids)
0,0g 111a
Omega-3
(fatty acids, total cis n-3)
0,010g 111a
Omega-6
(fatty acids, total cis n-6)
0,030g 111a
Kolesterol
(cholesterol)
5,0mg 111a
Karbohydrat
(carbohydrate)
8,2g 80
Stivelse
(starch, total)
0,0g 20
Mono- og disakkarider
(sugars, total)
8,2g 111a
Sukker, tilsatt
(sugar, added)
2,0g 111a
Kostfiber
(fibre, total dietary)
1,8g 111a
Protein
(protein, total)
4,5g 111a
Salt
(salt)
0,15g 83
Alkohol
(alcohol)
0,0g 50
Vitamin A
(vitamin A; retinol equiv)
22RAE 85
Retinol
(retinol (preformed vitamin A))
22µg 111a
Beta-karoten
(beta-carotene)
0,0µg 20
Vitamin D
(vitamin D)
0,0µg 108a
Vitamin E
(vitamin E; a-tocoph equiv)
0,0alfa-TE 111a
Tiamin
(thiamin)
0,10mg 111a
Riboflavin
(riboflavin)
0,20mg 111a
Niacin
(niacin, preformed)
0,10mg 111a
Vitamin B6
(vitamin B6, total)
0,0mg 111a
Folat
(folate, total)
30µg 111a
Vitamin B12
(vitamin B12)
0,50µg 111a
Vitamin C
(vitamin C (ascorbic acid))
0,0mg 20
Kalsium
(calcium)
170mg 111a
Jern
(iron, total)
0,10mg 111a
Natrium
(sodium)
60mg 111a
Kalium
(potassium)
240mg 111a
Magnesium
(magnesium)
17mg 111a
Sink
(zinc)
0,70mg 111a
Selen
(selenium)
2,2µg 111a
Kopper
(copper)
0,0mg 111a
Fosfor
(phosphorus)
130mg 111a
Jod
(iodine)
12µg 325

Kategorisering

LanguaL klassifisering:

A0101
Cultured milk product (US CFR)
A0783
Fermented milk product (EUROFIR)
B1201
Cow
C0235
Milk
E0135
Semiliquid with smooth consistency
F0003
Not heat-treated
G0003
Cooking method not applicable
H0107
Lactic acid-other agent fermented
H0136
Sugar or sugar syrup added
H0184
Milk added
J0131
Preserved by chilling
J0151
Ingredient preserved by heat treatment
K0003
No packing medium used
M0187
Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid
N0022
Polystyrene
N0033
Polyester
P0024
Human consumer, no age specification
R0316
Norway
Z0112
Food industry prepared

Referanser

0
Vurdert som 100 % spiselig (netto).
20
Vurdert verdi.
50
Vurdert som naturlig forekommende nullverdi, ikke analysert.
61a
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 17, fett 37, karbohydrat 17, kostfiber 8 og alkohol 29 kJ/g.
61b
Beregnet verdi for energi med følgende faktorer for hhv protein 4, fett 9, karbohydrat 4, kostfiber 2 og alkohol 7 kcal/g.
65
Beregnet som summen av preformert niacin (varierer avhengig av matvaregruppe) og niacinaktivitet fra tryptofan.
80
Beregnet ut fra summering av mono-/disakkarider og stivelse.
83
Beregnet som innholdet av natrium x 2,5 /1000.
85
Beregnet som summen av retinol + 1/12 betakaroten.
108a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2015, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
109c
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2016, beregnet verdi
111a
Data levert av industrien til Matvaretabellen 2018, uspesifisert grunnlag/kontrollert verdi.
325
Universitetet i Oslo (2018). Jodprosjekt 2017-2018.

Søk i matvaretabellen: